Geen herstart seizoen

Dit seizoen geen herstart meer van boccia

Beste sporters,


Na overleg door het bestuur is besloten om dit seizoen niet meer te herstarten met boccia.


De maatregelen die zijn voorgeschreven door ons kabinet, zullen naar onze verwachting voor onze doelgroep nog wel een keer worden verlengd. En spelen met 1,5m tussenruimte is sowieso erg lastig.

Dit betekent concreet dat alle trainingsavonden t/m juni vervallen!


We hopen dat we half september weer kunnen gaan starten, als dat verantwoord en mogelijk is.

Tegen die tijd zullen we dat uiteraard op tijd laten weten. 

Ook zal dan een Algemene Vergadering worden gehouden.


Vanuit het bestuur: geniet van het weer, houdt moed en hopelijk tot half september!

Maar bovenal: blijf gezond!


Groetjes,Gonnie, Henk, Monique, Patrick

Klaar om te starten met Boccia?

Neem contact met ons op! Kom een kijkje nemen op onze trainingsavonden en doe mee!
De vereniging zorgt voor de benodigde spullen.