De huisregels van Boccia Roermond e.o.

Respect en plezier

Boccia Roermond bestaat uit een gemêleerde groep spelers, met en zonder beperkingen.

 • Iedereen gaat respectvol om met de ander.
 • Wij respecteren ieders handicap en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen.
 • Plezier op de oefenavonden en bij toernooien is het allerbelangrijkst. Sportiviteit is daarbij een must. Iedereen moet zich op zijn gemak kunnen voelen bij Boccia Roermond e.o.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt in o.a. godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd en beperking. Enige vorm van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of ander ongewenst gedrag wordt onmiddellijk aangepakt en gemeld bij de vertrouwenspersoon.
 • Wij houden ons aan de gedragscode sport van NOC/NSF; grensoverschrijdend gedrag, doping en drugsgebruik worden niet getolereerd.
 • Bij een probleem is het eerste aanspreekpunt het bestuur. Mocht u contact willen met een vertrouwenscontactpersoon, dan kan dit via Gehandicaptensport Nederland, mw. Maaike Pekelharing.

Zie ook: gehandicaptensport Nederland: grensoverschrijdend gedrag.

Aannamebeleid

 

Boccia Roermond e.o. kent een actief aannamebeleid voor vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten, zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden
 • Referenties worden gecheckt (bijv. contact opnemen met vereniging/stichting waar vrijwilliger eerder werkzaam is geweest)
 • Van elke vrijwilligers die werkt met mensen met beperkingen wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. De vrijwilliger zal dit tweejaarlijks herhalen. De aanvraag VOG wordt vergoedt.
 • De vrijwilliger is lid van de vereniging en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht Gehandicaptensport Nederland (https://www.gehandicaptensport.nl/ledenservice/tuchtrechtspraak)
 • Indien de vrijwilliger geen lid is van de vereniging, ondertekend deze een Verklaring Omtrent Tuchtrecht. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van GSN en is hij/zij daarvan op de hoogte.
 • Vrijwilligers zijn bekend met de huisregels van Boccia Roermond e.o.

Klaar om te starten met Boccia?

Neem contact met ons op! Kom een kijkje nemen op onze trainingsavonden en doe mee!
De vereniging zorgt voor de benodigde spullen.